TORRE DEL BARRAC D'AIGÜES

Publicat per lo Migjorn | | Posted On dilluns, 28 de febrer de 2011 at 17:17

Foto de la web de l'Ajuntament del Campello

Erigida sobre el cim de la Lloma de les Reixes l’any 1554, a la vora d’un abrupte penya-segat, la torre de guaita del Barranc d’Aigües domina la costa septentrional del Campello, afrontant els alifacs del pas del temps des del més absolut dels oblits. Com deixa patent el seu sostre afonat i el gran clivell que de dalt a baix posa en perill la seua continuïtat.

Innecessària la seua utilitat original aquesta torre fa segles va ser peça imprescindible en l’engranatge d’un sistema de defensa contra pirates i barbarescos establit al segle XVI. Com altres torres germanes, es tracta d’una edificació amb una base cònica de huit metres de diàmetre feta amb carreus i maçoneria. Donada la senyal d’alarma mitjançant la crema de fogueres a la seua terrassa, aquesta advertia de la presència d’invasors a les torres veïnes del Carabassot, al Nord, i de la Illeta dels Banyets de la Reina, al Sud.Es tracta, doncs, d’un mostra més de les moltes torres de guaita que van ser construïdes per tot el nostre litoral i que, amb més o menys fortuna, continuen vigilant avui en dia la Mediterrània fidels al propòsit per al qual van ser creades.

Per tal d’arribar a la Torre podeu seguir l’itinerari R-46 que ix des de la urbanització del Poblet amb una durada aproximada d’uns 20 minuts.